Surplus

Home / Surplus

‘Voeding is een van de meest kwetsbare steunpilaren van onze samenleving. We moeten er blind op kunnen ver-trouwen dat wat we eten goed en gezond is. Door de groot-schaligheid zijn veel traditionele landbouwpraktijken vervangen door chemie, door machines, door computers. We moeten naar een beheersbare landbouw, met moder-ne technieken waar de menselijke maat een rol in speelt. Veel grootschalige bedrijven schakelen vandaag om naar bio. Dat doen ze maar deels uit overtuiging, ze doen het omdat het een vraagmarkt is, en vooral: de prijs is goed. Ze doen de grootste moeite om zo veel mogelijk bio-fruit in de winkel te krijgen. De technieken die ze daarbij ge-bruiken zijn echter niet per definitie een meerwaarde voor de consument. Er is een regelgeving gegroeid die de ethiek eerder weghaalt dan verbetert. Want iedereen pro-beert er minimaal aan te voldoen, en dan vooral op papier. Wij hebben niks aan certificaten, dat is bureaucratie. Wij weten dat we eerlijk, lekker fruit maken, en onze klanten weten dat gelukkig ook.’


“Wij weten dat we eerlijk, lekker fruit maken, en onze klanten weten dat gelukkig ook
.”

appel

je zucht dat het schoeisel aan jouw enkels knelt
en dat je nu echt even rusten moet
en de begeerte groeit

een roze jurk glijdt langs het zachte vrouwvlees
een hete zomer kleurt de wereld goud
nu de begeerte groeit

het droge stro dat knispert onder lome dijen
en jouw vingers langzaam tastend naar het fruit
waar de begeerte groeit